4jm ->SEO optimalizace

SEO OPTIMALIZACE

SEO jinak také optimalizace pro vyhledávače je velmi efektivní forma propagace webové prezentace. V nás jsou nejvíce používanými vyhledávači Seznam a Google, proto se optimalizace cílí většinou na tyto dva vyhledávače. SEO (Search Engine Optimization) se skládá z moha složitých je složitý metodik a postupů, díky nimž je webová prezentace pozitivně hodnocena vyhledávači a je řazena na první místa výsledků vyhledávání.

Provádíme kompletní SEO analýzy. Výsledkem takové analýzy je dokument, ve kterém jsou popsány nedostatky a uvedena doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu. V případě zájmu je možné i tyto doporučení realizovat na vaší webové aplikaci. Ještě stručně k tomu z čeho se taková SEO analýze vlastně skládá.

Klíčová slova

Optimalizace pro vyhledávače se obvykle provádí pro zvolená klíčová slova. Už výběr klíčových slov je velmi důležitý. Klíčová slova musí být zvolena tak, aby co nejvýstižněji popisovala vaši webovou aplikaci, ale zároveň vybrána tak aby je uživatelé často vyhledávali. Např. budeme li mít internetový obchod s názvem Hajaja prodávající postele a ložní prádlo, není vhodné optimalizovat na klíčové slovo Hajaja, protože to moc lidí vyhledávat nebude (nejde-li o vyhlášenou značku). Ideálním klíčovou frází v tomto případě bude postele, ložní prádlo. Volba klíčových slov je individuální u každé webové aplikace s ohledem na cílení této webové aplikace. Obecně existují dva typy cílení: na značku a na obsah.

On page faktory

Nežli je možné provádět vlastní optimalizaci na klíčová slova a fráze, je nutné nejdříve odladit vlastní webovou aplikaci tak, aby byla tzv, SEO frendly. Tím se zabývají právě On page faktory, tedy faktory, které  se nachází přímo v naší webové aplikaci. Mezi ně patří zejména:

  • HTML validita webové aplikace
  • struktura nadpisů
  • množství relevantního textu
  • četnost a rozmístění klíčových frází 
  • způsob vkládání obrázku a popisky obrázků
  • volba, struktura a obsah hypertextových odkazů
  • a mnoho dalších

OFF page faktory

Mezi off page faktory patří zejména page rank a srank stránek. Tyto ranky určují (vypočítávají) sami vyhledávače. Výpočet rank je velmi komplikovaný a do jisté míry i tajný. Dalších důležitým off page faktorem je vlastní struktura pro linkování webové aplikace. Tento faktor je velmi důležitý na na rozdíl od předchozího ho můžeme sami relativně snadno a efektivně ovlivnit.