4jm ->Aukční portál

Aukční web

Aukční portál, tedy systém pro internetové dražby a aukce. Akčních systémů je mnoho druhů. Liší se především principem dražení. Lze je rozdělit do několika hlavních kategorii.Aukce

  • Anglická aukce
  • Holandské aukce
  • Slosovací aukce

Anglická aukce

Aukce se zvyšující se cenou. Tento typ je pravděpodobně nejčastější formou aukce, která se v současnosti používá. Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí. Aukce končí, pokud žádný z účastníků již dál nechce nabízet, v takovém případě získává dražitel s nejvyšší nabídkou draženou položku a musí zaplatit nabídnutou částku. Případně, pokud prodávající stanovil minimální prodejní cenu s předstihem (rezervovaná cena) a konečná nabídka nedosahuje výše této ceny, položka zůstane neprodána. Někdy je stanovena minimální částka, o kterou musí následující nabídka přesáhnout současnou nejvyšší nabídku. Podrobněji jsou anglická aukce popsány na stránce Anglické aukce.

Holandská aukce

V tradiční Holandské aukci začne aukce s vysokou nabídnutou cenou, která je postupně nabídkami snižována, dokud není někdo z účastníků ochoten akceptovat vyvolávačovu cenu. Účastník, který v aukci vyhrál, zaplatí oznámenou cenu.

Slosovací aukce

U slosovacích aukcí se vybírá vítěz náhodným losem. Obvykle se platí za příhoz (přihlášení) do aukce. Uživatelé se mohou přihlásit i vícekrát.