4jm ->Anglická aukce

Anglická aukce

Anglické aukce jsou aukce se zvyšující se cenou. Tento typ je pravděpodobně nejčastější formou aukce, která se v současnosti používá. Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí. Aukce končí, pokud žádný z účastníků již dál nechce nabízet, v takovém případě získává dražitel s nejvyšší nabídkou draženou položku a musí zaplatit nabídnutou částku. Případně, pokud prodávající stanovil minimální prodejní cenu s předstihem (rezervovaná cena) a konečná nabídka nedosahuje výše této ceny, položka zůstane neprodána. Někdy je stanovena minimální částka, o kterou musí následující nabídka přesáhnout současnou nejvyšší nabídku.

Náš aukční portál nabízí mnoho možností. Krom základních funkcí nutných pro běh aukčního portálu se zde nachází i mnoho doplnkových funkcí, které uživatelů zpříjemnují prácí s aukčním portálem. Těmi to doplnujícími funkcemi je například:

  • box moje oblíbené aukce, svoje oblíbené aukce máte vždy na očích
  • vlastní uživatelské nastavení zobrazení a chování aukčního portálu
  • automatické přihazovaní až do výše naši nejvyšší nabídky
  • hodnocení uživatelů a komentáře k uskutečněným aukcím
  • možnost informování o průběhu vybraných aukcí emailem
  • rozdělení uživatelů na prodejce, kupující a prodejce i kupující
  • inteligentní opakování aukcí, volí se počet opakování aukce nebo opakování do určitého počtu prodejů
  • možnost zakoupení zboží ihned